O nás

Naším hlavním cílem je vytvořit krajskou organizaci, zastupující spolky dětí a mládeže. Podobné organizace pracují v již v mnoha krajích České republiky a daří se jim vybudovat lepší vyjednávací pozici při jednání se státní správou a samosprávou (MŠMT, kraje a města), než samostatným spolkům. Práce na tak rozsáhlém projektu pomůže najít společná témata a problémy, které se jistě budou snáze řešit společně než samostatně, ale přinese i nové kontakty a přátelství. Od 19. 4. 2018 jsme členy ČRDM se všemi výhodami i povinnostmi z toho plynoucími.